//
Literatura
 1. Brdulak J., Zasady techniczne pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, III wydanie poprawione, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 2. Jankowski S., Metodyka pisania pracy dyplomowej z nauk społecznych, PW – KNSiA, Warszawa 2006.
 3. Marciniak S., Jak efektywnie kierować pracami dyplomowymi (z doświadczeń promotora), Zeszyty naukowe KNSIA PW nr 25, Warszawa 2005.
 4. Affeltowicz J.: Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych: pomocnicze materiały dydaktyczne. Gdańsk 1980.
 5. Boć J.: Jak pisać pracę magisterską. Wrocław 1999.
 6. Chodubski A. J.: Wstęp do badań politologicznych. Gdańsk 2004.
 7. Gambarelli G., Łucki Z.: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie. Kraków 1998.
 8. Opoka E.: Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Gliwice 1999.
 9. Pioterek P., Zieleniecka B.: Technika pisania prac dyplomowych. Poznań 1997.
 10. Pułło A.:  Prace   magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów. Warszawa 2003.
 11. Rawa T.: Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Olsztyn 1999.
 12. Węglińska M.: Jak pisać pracę magisterską? Kraków 1997.
 13. Wojcik K.: Piszę pracę magisterską. Warszawa 2002.
 14. Wojcik K.: Piszę pracę magisterską: poradnik dla studentów kierunków Ekonomicznych. Warszawa 1995.
 15. Woźniak K.: O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny. Łódź 1999.
Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: